ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η πρώτη έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας στην Ευρώπη

Η πρώτη έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού για να καταστεί η ΕΕ περισσότερο ψηφιακά κυρίαρχη, ανθεκτική και ανταγωνιστική. Περιλαμβάνει αξιολόγηση των επιδόσεων της ΕΕ ως προς την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων ...

Περισσότερα...

Η Εσθονία επενδύει 20 εκατ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη ανοικτού κώδικα

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Margus Tsahkna ανακοίνωσε την επένδυση στο Σαββατοκύριακο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τους ΣΒΑ.«Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα αναπτυχθούν και θα διατεθούν ως ψηφιακά δημόσια αγαθά ανοιχτού κώδικα, επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία λύσης τεχνητής νοημοσύνης, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε ο υπουργός Tsahkna. Η ανακοίνωση ευθυγραμμίζεται με την ...

Περισσότερα...

Ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη εισέρχεται στο τελικό νομοθετικό στάδιο

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έδωσαν το πράσινο φως για την πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενισχυμένη διαλειτουργικότητα για αποτελεσματικότερες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Η συμφωνία του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τη θέση του αποτελεί σημαντικό νομοθετικό ορόσημο για την υλοποίηση της πράξης για τη ...

Περισσότερα...

Κυκλοφόρησε η έκθεση κατάστασης του 2023 για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα στην ΕΕ

Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DG DIGIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα, μια σημαντική δημοσίευση στο Εθνικό Παρατηρητήριο Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIFO) .Η έκδοση του 2023 δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για να διευκολύνουν το ταξίδι τους προς έναν πιο ψηφιοποιημένο δημόσιο ...

Περισσότερα...

Απολογισμός του διαδικτυακού σεμιναρίου του OSOR με θέμα «Πολιτικές & Στρατηγικές πτυχές του Ανοιχτού Κώδικα στη Δημόσια Διοίκηση»

To Παρατηρητήριο Ανοιχτού Κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OSOR) οργάνωσε το διαδικτυακό σεμινάριο της με θέμα «Πολιτικές & Στρατηγικές πτυχές του Ανοιχτού Κώδικα στη Δημόσια Διοίκηση», το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 27 Σεπτεμβρίου από τις 13:00 έως τις 15:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Μετά την εξέταση των υφιστάμενων προβλημάτων και την περιγραφή των αναγκών της ...

Περισσότερα...

Καμβάδες ανοίγματος δεδομένων και διαδικασιών οεΑΔ2

Δημοσιεύουμε σήμερα τέσσερα μοντέλα καμβά στο ιστολόγιο της Ομάδας Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα της ΕΕΛΛΑΚ (οεΑΔ2). Ένα μοντέλο καμβά για προτάσεις ανοίγματος δεδομένων, και τρία μοντέλα καμβά για προτάσεις ανοίγματος διαδικασιών με μηχανισμούς, αντίστοιχα, διαφάνειας, λογοδοσίας και δημόσιας συμμετοχής. Τα μοντέλα καμβά αυτά προέκυψαν από μια σειρά παρατηρήσεων που κάναμε … Read more

Η πρώτη έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας στην Ευρώπη

Η πρώτη έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού για να καταστεί η ΕΕ περισσότερο ψηφιακά κυρίαρχη, ανθεκτική και ανταγωνιστική. Περιλαμβάνει αξιολόγηση των επιδόσεων της ΕΕ ως προς την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων … Read more

Η Εσθονία επενδύει 20 εκατ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη ανοικτού κώδικα

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Margus Tsahkna ανακοίνωσε την επένδυση στο Σαββατοκύριακο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τους ΣΒΑ. «Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα αναπτυχθούν και θα διατεθούν ως ψηφιακά δημόσια αγαθά ανοιχτού κώδικα, επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία λύσης τεχνητής νοημοσύνης, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε ο υπουργός Tsahkna. Η ανακοίνωση ευθυγραμμίζεται με … Read more

Ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη εισέρχεται στο τελικό νομοθετικό στάδιο

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έδωσαν το πράσινο φως για την πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενισχυμένη διαλειτουργικότητα για αποτελεσματικότερες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ.  Η συμφωνία του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τη θέση του αποτελεί σημαντικό νομοθετικό ορόσημο για την υλοποίηση της πράξης για τη … Read more

Κυκλοφόρησε η έκθεση κατάστασης του 2023 για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα στην ΕΕ

Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DG DIGIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και τη διαλειτουργικότητα, μια σημαντική δημοσίευση στο Εθνικό Παρατηρητήριο Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIFO) . Η έκδοση του 2023 δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για να διευκολύνουν το ταξίδι τους προς έναν πιο ψηφιοποιημένο … Read more

Απολογισμός του διαδικτυακού σεμιναρίου του OSOR με θέμα «Πολιτικές & Στρατηγικές πτυχές του Ανοιχτού Κώδικα στη Δημόσια Διοίκηση»

To Παρατηρητήριο Ανοιχτού Κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OSOR) οργάνωσε το διαδικτυακό σεμινάριο της με θέμα «Πολιτικές & Στρατηγικές πτυχές του Ανοιχτού Κώδικα στη Δημόσια Διοίκηση», το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 27 Σεπτεμβρίου από τις 13:00 έως τις 15:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Μετά την εξέταση των υφιστάμενων προβλημάτων και την περιγραφή των αναγκών της δημόσιας διοίκησης … Read more