ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης για την αξία του ανοιχτού κώδικα

Σύμφωνα με την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η αύξηση του αριθμού των συνεισφορών κώδικα σε έργα Ανοιχτού Λογισμικού θα οδηγήσει σε αύξηση άνω των 95 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της ΕΕ.

Πριν λίγες ημέρες παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και του υλικού ανοιχτού κώδικα που διεξήχθη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η τελική έκθεση θα είναι διαθέσιμη στις αρχές του 2021, αλλά όπως τόνισε ο Manuel Mateo Goyet, αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας – Cloud and Software στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Open Source μαζί με την ενίσχυση της Cloud υποδομής της Ευρώπης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η έρευνα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την εύρεση του καλύτερου δρόμου για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Η έρευνα δεν αφορά μόνο την ικανότητα του Open Source να συμβάλει σε περικοπές δαπανών, ή τις αποδόσεις των επενδύσεων, αλλά είναι και τα Ανοιχτά Πρότυπα και η διαλειτουργικότητα μαζί με την ανεξαρτησία από προμηθευτές και ιδιόκτητο λογισμικό.

Ανοιχτά Πρότυπα και η διαλειτουργικότητα
όφελος κλίμακα από 1 – πολύ χαμηλό έως 5 – πολύ υψηλό

Η μελέτη διαπίστωσε ότι μια αύξηση 10% στον αριθμό των commits (μεμονωμένες αλλαγές σε ένα πρόγραμμα λογισμικού) από το 2017 έως το 2018 μεταφράστηκε σε αύξηση 0,4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ που ισούται με 63 ευρώ δισεκατομμύρια ετησίως. Επιπλέον, μια αύξηση 10% στον αριθμό των συνεισφερόντων θα αυξήσει το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 0,6% ήτοι σε περίπου 95 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που βλέπουμε μεγάλες εταιρείες να επενδύουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε έργα ανοιχτού κώδικα. Αυτή τη στιγμή, το status quo είναι ότι οι δημιουργοί έργων ανοιχτού κώδικα, παράγουν τεράστια υπεραξία και στη συνέχεια οι μεγάλες εταιρείες αλλά και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις (συνήθως οι εταιρείες SaaS) χρησιμοποιούν όλη αυτή την υπεραξία προς όφελός τους (βλέπε: Το πρόβλημα με την βιωσιμότητα του ανοιχτού κώδικα). Οι προγραμματιστές αλλά και οι συντηρητές ανοιχτού κώδικα, σε γενικές γραμμές, υποστηρίζουν κάθε εγχείρημα χρηματοδότησης. Από την άλλη οι «καταναλωτές» του ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού (εταιρείες – ιδιώτες), όχι και τόσο πολύ.

Αν και η τελική έκθεση θα είναι διαθέσιμη στις αρχές του 2021, τα προκαταρκτικά αυτά αποτελέσματα ελπίζω να μας βοηθήσει όλους να συνειδητοποιήσουμε ότι το ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό είναι κώδικας που παράγεται από την ανθρωπότητα, για την ανθρωπότητα και αποτελεί πνευματική-πολιτισμική κληρονομιά και πρέπει, όπως στις τέχνες, την μουσική, τον εθελοντισμό, στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κ.α. να γίνουν προσπάθειες προστασίας της βιωσιμότητας τους.

Παραπομπές:

Πηγή άρθρου: https://cerebrux.net/

Leave a Comment