ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκαν τα factsheets για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση από το Εθνικό Παρατηρητήριο Διαλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (NIFO)

To Εθνικό Παρατηρητήριο Διαλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (NIFO) δημοσίευσε πριν από λίγες μέρες μια νέα σειρά δελτίων Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Central Puzzle Small

 Τα Factsheets παρέχουν μια συνολική εικόνα των πολιτικών και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την υλοποίηση και την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε 34 χώρες (28 χώρες της ΕΕ, ΠΓΔΜ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία).

Παράγονται σε συνεργασία με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και  χρησιμεύουν ως μοναδικό εργαλείο για τον εντοπισμό των πρακτικών υψηλής ποιότητας στην πολιτική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ειδικότερα και του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης εν γένει. Κάθε εθνικό eGov factsheet αποτελείται από:

  • Προφίλ χώρας: εθνική περιγραφή κάθε χώρας στην οποία παρουσιάζονται τα βασικά δεδομένα, η πολιτική διάρθρωσή της και βασικοί σχετικοί δείκτες
  • Kύρια σημεία: περιγραφή των πιο σημαντικών αλλαγών και της προόδου που επιτεύχθηκε το 2017
  • Στρατηγική: οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι και αρχές σε εθνικό επίπεδο
  • Νομικό Πλαίσιο: τα βασικά νομικά κείμενα που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  • Κύριοι παράγοντες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: απαρίθμηση και εξήγηση των κύριων ρόλων και ευθυνών
  • Υποδομή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: περιγραφή των συνιστωσών  της τεχνικής υποδομής που υποστηρίζουν την εφαρμογή του eGov στη χώρα
  • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις: διαθεσιμότητα και εκλέπτυνση ηλεκτρονικών υπηρεσιών τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις,

Όλα τα ενημερωτικά δελτία και τα πληροφοριακά στοιχεία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι διαθέσιμα εδώ

Το NIFO είναι μια υπηρεσία έργου που παρέχεται από το Πρόγραμμα ISA² της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχοντας λύσεις για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Βοηθά τις χώρες της ΕΕ να παρακολουθούν την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της διαλειτουργικότητας.

Πηγή: https://ec.europa.eu/

Leave a Comment