ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος από το ISA2 για την ανάπτυξη ενός Core Public Event Vocabulary

Το πρόγραμμα ISA2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη ενός νέου core vocabulary για τις δημόσιες εκδηλώσεις. Τα Core Vocabularies είναι απλουστευμένα, επαναχρησιμοποιήσιμα και επεκτάσιμα μοντέλα δεδομένων που αποτυπώνουν θεμελιώδη χαρακτηριστικά μιας οντότητας με αντικειμενικό τρόπο.

Πολλοί εταίροι του ISA2  από τις χώρες της ΕΕ εξέφρασαν την ανάγκη για ένα core vocabulary που  να περιγράφει τα δημόσια γεγονότα. Ένα τέτοιο vocabulary θα συλλέγει στοιχεία για συνέδρια, συνόδους κορυφής, φεστιβάλ, εκθέσεις κλπ. Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να κατανοηθεί εάν υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον για ένα vocabulary βασικών δημόσιων γεγονότων.

Το πρόγραμμα  ISA2 έχει ήδη αναπτύξει έξι βασικά vocabularies:

Οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν και να επεκτείνουν τα core vocabularies για την:

  • Ανάπτυξη νέων συστημάτων: τα core vocabularies μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προεπιλεγμένο σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό των εννοιολογικών και λογικών μοντέλων δεδομένων στα νέα συστήματα πληροφοριών.
  • Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων: τα core vocabularies μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός συγκεκριμένου μοντέλου δεδομένων που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών.
  • Ενσωμάτωση δεδομένων: Τα core vocabularies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές δεδομένων και για τη δημιουργία ενός συνδυασμού δεδομένων.
  • Δημοσίευση ανοιχτών δεδομένων: Τα core vocabularies μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μια κοινή μορφή εξαγωγής δεδομένων σε βασικά μητρώα όπως τα κτηματολόγια, τα μητρώα επιχειρήσεων και οι πύλες υπηρεσιών.

Τα core vocabularies έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης SEMIC του προγράμματος ISA2 , το οποίο υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης λύσεων διαλειτουργικότητας.  Περισσότερες από 20 λύσεις είναι ήδη διαθέσιμες, με περισσότερες να έρθουν σύντομα. Όλες οι λύσεις είναι ανοικτού κώδικα και διατίθενται ελεύθερα σε οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε μια ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη  ενός  core vocabulary για τις δημόσιες εκδηλώσεις ή αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε το λεξιλόγιο ,μπορείτε να επικοινωνήσετε στο contact@semic.eu έως τις 5 Ιανουαρίου 2018.

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu/isa2/news_en

 

 

Leave a Comment