ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

To ετήσιο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες, το ετήσιο ενημερωτικό δελτίο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην ΕΕ. Το έγγραφο συγκεντρώνει τα στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ΕΕ.

Σε 80 σελίδες, το νέο δελτίο συνοψίζει τις κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις, τους μηχανισμούς χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση από το προηγούμενο έτος. Μία από τις σημαντικότερες ενημερώσεις είναι η δημοσίευση του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας και του σχετικού σχεδίου δράσης για τη διαλειτουργικότητα. Το ενημερωτικό δελτίο απαριθμεί επίσης τα βασικά στοιχεία της υποδομής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τις ψηφιακές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 34 Ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτοντας όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και την ΠΓΔΜ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία. Τα εθνικά δελτία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διατίθενται εδώ.

Τα ενημερωτικά δελτία έχουν δημοσιευθεί από το  National Interoperability Framework Observatory,  (Παρατηρητήριο Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας), το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα ISA² της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: https://ec.europa.eu/isa2/

Leave a Comment